Нормативно-правова документація

Лист МОН від 21.08.2023 № 1/12492-23 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2023/2024 навчальному році» URL: file:///C:/Users/user/Downloads/Реомендац〓〓〓_для_психолог〓чно〓〓_служби_2023-1.pdf

Професійний стандарт «Практичного психолога» та наказом Мінекономіки від 24.11.2020 № 2425 затверджено професійний стандарт «Практичний психолог закладу освіти».  URL:  https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-profesijnij-standart-praktichnij-psiholog-zakladu-osviti

Лист МОН від 30.05.2023 № 1/5735-22 «Про запобігання та протидію домашньому насильству в умовах воєнного стану в Україні». URL: file:///C:/Users/204/Downloads/629622d732257174284034%20(1).pdf

Лист МОН від 10.11.2022 № 4/3250-22 «Щодо захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства». URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/pozashkilna/bezpeka/2022/15.11.2022/Lyst.vid.1 0.11.2022-4.3250

22.Shchodo.zakhystu.ditey.vid.seksualnoyi.ekspluatatsiyi.ta.seksualnoho.nasylstva.pdf

Лист МОН від 18.04.2023 № 4/5449-23 «Щодо проведення в закладах освіти правопросвітницьких заходів до Міжнародного дня протидії булінгу (День боротьби з цькуванням)». URL: https://drive.google.com/file/d/1uxqU6brKrQam6WUc8TV1_jWkeE91DGjT/view

Лист Офісу Президента України від 22.12.2022 №15/2-01/57 «Про освітній онлайн-курс «Життєстійкість молоді в умовах криз». URL: https://drive.google.com/file/d/16lb2BMQuMfiuWXfzUTHBpr3QcnTrB7WM/view

Лист МОН від 15.11.2022 № 4/3297-22 «Щодо міжнародної акції «16 днів проти насильства»».

URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/pozashkilna/bezpeka/2022/15.11.2022/Lyst.vid.1 5.11.2022-4.3297-22.Shchodo.mizhn.aktsiyi-16.dniv.proty.nasylstva.pdf

Лист МОН від 22.06.2022 № 1/6885-22 «Щодо запобігання та протидії сексуальному насильству, пов’язаному зі збройною агресією російської федерації на території                      України». URL:          https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zapobigannya-ta- protidiyi-seksualnomu-nasilstvu-povyazanomu-zi-zbrojnoyu-agresiyeyu-rosijskoyi- federaciyi-na-teritoriyi-ukrayini

Постанова КМУ від 02 червня 2023 р. № 559 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2023 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі». URL: http://surl.li/iessr

Лист МОН від 14.06.2022 № 1/6355-22 «Про Рекомендації щодо усунення ризиків торгівлі людьми у зв’язку з війною в Україні та гуманітарною кризою».

URL: file:///C:/Users/204/Downloads/62a84079a9a8a213818294.pdf

Лист МОН від 13.05.2022 № 1/5119-22 «Про здійснення превентивних заходів серед дітей та молоді в умовах воєнного стану в Україні». URL: file:///C:/Users/204/Downloads/627e0ec2e95d9394132290.pdf

Лист МОН від 25.03.2022 № 1/3663-22 «Щодо запобігання торгівлі людьми в умовах                                      воєнної                    агресії».                  

URL: file:///C:/Users/204/Downloads/62441f5b0e0ca434958796.pdf

Лист МОН від 12.04.2022 № 1/4068-22 «Щодо недопущення участі неповнолітніх у наданні інформації ворогу про військові позицій Збройних сил України». URL: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/86357/

Лист МОН № 1/10686-22 від 14.09.22 року «Про переліки навчальної України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2022/2023 навчальному         році»  URL:file:///C:/Users/204/Downloads/6323168392e90201892187.pdf

Закон України від 16.11.2022 № 2759-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню)». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2759-20#Text

Розпорядження КМУ від 02.06.2023 № 496-р «Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2025 року». URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-derzhavnoi-tsilovoi-sotsialnoi- pro-a496r

Розпорядження КМУ № 1163-р від 20.12.2022 року «Про схвалення Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року та затвердження операційного плану заходів на 2022-2024 роки з її реалізації».                                                                                                                                 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1163-2022-%D1%80#Text

Наказ Міністерства соціальної політики України від 27.12.2022 № 359 «Про затвердження Методичних рекомендацій з реалізації гендерного підходу та підходу, що базується на дотриманні прав людини, на рівні територіальних громад». URL: https://www.msp.gov.ua/documents/6267.html

Лист ІМЗО від 29.03.2023 № 21/08-479 «Про Всеукраїнську програму метального здоров’я «Ти як?».                      

URL: https://drive.google.com/file/d/111ML2SZrPxZQiRXfUPxsOwPQ7SIacqI8/view

Розпорядження КМУ від 25.04.2023 № 372-р «Про затвердження плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/372-2023-%D1%80#Text

Лист ІМЗО від 26.05.2023 № 21/08-929 «Про методичні рекомендації щодо організації літнього відпочинку дітей у 2023 році». URL: https://drive.google.com/file/d/1dMkksL3Uw2Ndg5mIrv5-sgfmWubenXCy/view

Лист ІМЗО від 15.05.2023 № 21/08-793 «Про психологічні хвилинки» URL: https://drive.google.com/file/d/1w-RfIjMthls_ZRhclzOpoAhrfhfIL3rj/view

Лист МОН від 06.09.22 № 1/10258-22 «Про організацію освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами у 2022/2023 навчальному році». URL: file:///C:/Users/204/Downloads/631b2d1e2e6de127999170.pdf

Розпорядження КМУ від 24.02.2023 № 174-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі на 2023 рік». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/174-2023-%D1%80#Text

Лист МОН від 29.03.2022 № 1/3737-22 «Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні». URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/pozashkilna/2022/Vykhovna.robota/30.03.22/Ly st.MON-1.3737-22.vid.29.03.2022-

Pro.zabezp.psykholoh.suprovodu.uchasn.osv.protsesu.pdf

MENU
Нетішинський академічний ліцей