НПП Інтелект України

Нормативна база з питань реалізації НПТ “Інтелект України”  

Освітня програма базової школи науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» (Адаптаційний цикл. 5-6 класи). 

Наказ № 01-10/82 від 30 серпня 2022 року «Про початкове проведення першого етапу експертизи освітніх програм»

Програма оцінювання якості освітньої програми

Освітня програма базової школи науково-педагогічного  проєкту  «Інтелект  України» Адаптаційний цикл (5–6-ті класи)  (pdf-file) 

Наказ № 01-10/86 від 31 серпня 2022 року «Про проведення другого етапу експертизи освітньої програми науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» базової середньої освіти Адаптаційний цикл (5–6-й класи)   (pdf-файл) 

Наказ № 01-10/130 от 09 червня 2023 року «Про проведення другого етапу експертизи програми початкової школи науково-педагогічного проєкту «Інтелект України»

Наказ № 734 від 29 червня 2021 року “Про проведення експерименту за темою «Створення й упровадження моделі національного освітнього технопарку з підвищення якості дошкільної та загальної середньої освіти за участі закладів освіти, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» на червень 2021 – грудень 2030 роки” (pdf-file)

– ЗАЯВКА на реалізацію експерименту за темою «Створення й упровадження моделі національного освітнього технопарку з підвищення якості дошкільної та загальної середньої освіти за участі закладів освіти, які працюють за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України» на червень 2021 – грудень 2030 роки (pdf-file)

– Програма І (організаційно-підготовчого) етапу проведення експерименту за темою «Створення й упровадження моделі національного освітнього технопарку з підвищення якості дошкільної та загальної середньої освіти за участі закладів освіти, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»  на червень 2021 – квітень 2022 року (pdf-file)

– Програма реалізації експерименту за темою «Створення й упровадження моделі національного освітнього технопарку з підвищення якості дошкільної та загальної середньої освіти  за участі закладів освіти, які працюють за науково-педагогічним проектом  «Інтелект України»  на червень 2021 – грудень 2030 року (pdf-file)

Нормативна база з питань реалізації науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» в закладах загальної середньої освіти (pdf-file)

Лист Міністерства освіти і науки України від 07.04.2021 № 1/9-188

Лист Державної служби якості освіти України від 06.08.2020 № 01/01-23/929

Освітня програма початкової школи НПП «Інтелект України»

Наказ МОН України від 03.02.2021 № 140

Особливості проєкту

Програма “Інтелект України” була розроблена в 2006 році в Харкові, вона заснована на особливостях формування дитячої психіки. Знання даються дитині з урахуванням вікових змін так, щоб зберегти зацікавленість до навчання і тягу до освоєння нового. При цьому програма враховує всі державні стандарти.

Заняття сплановані до секунди, в процесі викладання вчителі активно використовують інноваційні технології, роботу в команді. У розклад часто входять нестандартні допоміжні предмети. В програмі передбачені уроки “Еврика”, “Вчимося разом” і т.п. На заняттях учні дивляться навчальні мультфільми, співають пісні і танцюють, під час уроків нерідко організовуються ігри. Таким чином, більшість краще запам’ятовується.

Заняття проводяться з використанням технологій прискорення, поглиблення, збагачення і проблематизації. Урок є поліфункціональним – це цілеспрямована взаємодія учителя та учнів, зона активної інтелектуальної праці.

Особлива увага приділяється інтерактивному навчанню, під яким мається на увазі висока інтенсивність групового спілкування, спрямованого на обмін думками, досвідом. Це формує згуртованість і запобігає виникненню буллінга в дитячому колективі. Вчителі допомагають формувати навички, висловлювати власну думку, виявляють риси лідера в дитині. Технології взаємодії також не обмежені індивідуальною чи груповою роботою. Діти активно працюють в парах, створюють проекти в підгрупах.

Відзначимо, що “Інтелект України” розроблений таким чином, щоб у здобувача освіти був час і на інші заходи. Наприклад, велика частина учнів в відвідують різні творчі гуртки. Абсолютно всі безпроблемно справляються з домашнім завданням. Батьки часто вибирають цю програму навчання, оскільки якісна освіта – це гарантія успішного майбутнього дитини.

‘В освітньому проекті «Інтелект України» активно використовуються інноваційні педагогічні технології, які забезпечують високу продуктивність уроку, а саме:

• Технологія «Створення ситуації успіху» (автор А. Бел кін).

• Інтерактивні технології.

• Технологія організації групової навчальної діяльності.

• Технології проектного навчання («Метод проектів») (автори К. Баханов та ін.).

• Проектна технологія.

• Інформаційно-комунікаційні технології.

• Ігрові технології (автори Д. Ельконін, В. Коваленко, Б. Нікітін, П. Підкасистий, М. Стронін та ін.).

• Технологія інтенсифікації навчання на основі опорних схем і знакових моделей (автор В. Шаталов).

• Технологія рівневої диференціації навчання на основі обов’язкових результатів (автор В. Фірсов).

• Технологія колективного способу навчання (автор А. Рівін).

• Технології групового способу навчання (автор В. Дяченко).

• Технологія групових творчих справ (автор К. Баханов).

• Технологія особистісно орієнтованого виховання (за автором І. Д. Бехом).

• Технологія особистісно орієнтованого уроку (за автором С. Подмазіним).

• Технологія життєвого проекту та життєвого проектування (за авто[1]рами І. Єрмаковим, Д. Пузіковим).

• Технологія розвитку критичного мислення.

• Програма «Читання та письмо для розвитку критичного мислення» (ЧПРКМ) (за авторами Дж. Стіл, К. Мередіт, Ч. Темші).

• Технологія сугестивного навчання (за авторами Г. Лозановим, С. Димитровою, Т. Гордієнко, Л. Шевченко та ін.).

• Інтегральна освітня технологія (за автором В. Гузєєвим)

Про нас

З 2017 року заклад освіти реалізує Всеукраїнський науково-педагогічний
проект «Інтелект України»:

Станом на 01.09.2023 рік навчаються проєктні класи базової школи:

5-А клас (Класний керівник Оксана Самолюк)

6-А клас (Класний керівник Ірина Котяш)

7-А клас (Класний керівник Світлана Олійник)

MENU
Нетішинський академічний ліцей