Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Майбутнє – в руках шкільного учителя… (Віктор Гюго)

Цінність закладу освіти завжди дорівняє цінності учителя

Кадрова політика в ліцеї розглядається як генеральний напрям кадрової роботи спрямованої на створення відповідального та високопродуктивного колективу.

Педагогічний склад закладу в своїй основі є стабільним.

В умовах реформування освіти, динамічних змін, академічної свободи, учитель зобов’язаний приділяти увагу вдосконаленню необхідних компетентностей, бути здатним до інновацій та змін, володіти покроковими методиками дослідницького навчання, компетентнісної, особистісно орієнтованої діяльності, інтегрованої освіти.

Станом на 01.09.2023р. в закладі освіти працює всього 123 працівники, з них: 83 педагогічних, 47 обслуговуючого персоналу

Освітній процес забезпечують 84 педагогічних працівники, з них:

штатних працівників – 77

сумісників – 7

Серед них:

мають вищу освіту – 77 осіб /93%/

мають середню спеціальну – 6 осіб /7%/

Якісний склад штатних педагогічних працівників становить:

педагогічні працівники з вищою кваліфікаційною категорією – 54 особи

педагогічні працівники з першої кваліфікаційною категорією – 9 осіб

педагогічні працівники з другою кваліфікаційною категорією – 12 осіб

педагогічні працівники з кваліфікаційною категорією «спеціаліст» –

11 тарифний розряд – 5 осіб

З них педагогічні звання мають:

«старший учитель» – 23 педагогічних працівники

«учитель-методист» – 13 педагогічних працівники

Мають знак «Відмінник освіти України» – 1 педагогічний працівник

Педагогічні працівники ліцею є членами конкурсних комісій ХОІППО, беруть участь у засіданнях та роботі журі обласного (ІІІ) етапу Всеукраїнських олімпіад з базових навчальних дисциплін

Середній вік педагогічних працівники – 40 років

kadrovyj-sklad-2023-2024-n.r

MENU
Нетішинський академічний ліцей